• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Torby na ramię

   

  Ser­decz­nie zapra­szamy do zapo­zna­nia się z bogatą ofertą toreb na ramię, spor­to­wych, tury­stycz­nych oraz  baweł­nia­nych prze­zna­czo­nych do codzien­nego użytku.  W naszej ofer­cie znaj­dziesz torby o róż­nych gaba­ry­tach, które możesz wyko­rzy­stać pod­czas podróży, tre­ningu czy w cza­sie krót­kiego wypadu za mia­sto, a torba baweł­niana przyda się  do codzien­nych zakupów.

  Pole­cane torby nabiorą  uroku jeśli zostaną przy­ozdo­bione haftem kom­pu­te­ro­wym lub nadru­kiem w for­mie napisu, motywu czy też loga firmy.

   

  Torby sportowe3 Modna torba na ramię “Sky” z czte­rema kie­sze­niami na zamek, orga­ni­ze­rem, miej­scem na tele­fon komór­kowy i paskiem na ramię o regu­lo­wa­nej dłu­go­ści
  Kolor: nie­bie­ski, biały
  Wymiary: ok. 34,5 x 13 x 34 cm

   

   

   

   torba-na-ramie N Kod produktu 0214303 Torba na ramię “Action” wyko­nana z wytrzy­ma­łego mate­riału, z przed­nią kie­sze­nią, zawiera wykła­daną kie­szeń na lap­topa, z orga­ni­ze­rem, regu­lo­wa­nym i odpi­na­nym paskiem na ramię
  Kolor: czarny, biały/pomarańczowy,biały/niebieski,biały/czerwony,biały
  Wymiary: ok. 34,5 x 31,5 x 13,5 cm

   

   

  torba-viva Kod produktu 0214505 Torba “Viva” z dużą główną komorą i przed­nią kie­sze­nią na zamki bły­ska­wiczne, z otwo­rem na kabel słu­chaw­kowy, wbu­do­wa­nym orga­ni­ze­rem, mocną rączką i regu­lo­wa­nym, odpi­na­nym paskiem na ramię
  Kolor: szary, czarny
  Wymiary: ok. 40 x 30 x 11 cm

   

  torba-na-dokumenty d Kod produktu 0406172  Torba na doku­menty “Ambas­sa­dor”; główna kie­szeń i 2 przed­nie kie­sze­nie zamy­kane na zamek bły­ska­wiczny, orga­ni­zer, klapa z dodat­kową kie­sze­nią na zamek bły­ska­wiczny, dodat­kową kie­sze­nią z tyłu zamy­kaną na zamek bły­ska­wiczny, 1 uchwy­tem, regu­lo­wa­nym i zdej­mo­wa­nym paskiem na ramię
  Kolor: brą­zowy, czarny
  Wymiary: ok. 41 x 33,5 x 10 cm

   

   Torby sportowe6 Torba na ramię “Africa” z zam­kiem bły­ska­wicz­nym na głów­nej kie­szeni, klapą z kli­pem, małym orga­ni­ze­rem, uchwy­tami na dłu­go­pisy, paskiem na ramię o regu­lo­wa­nej dłu­go­ści, miękką osłonką na ramię i siat­ko­wa­nymi kie­szon­kami
  Kolor: brą­zowy, czarno-szary
  Wymiary: ok. 36 x 12,5 x 31 cm

   

   torba-na-ramie czer Kod produktu 0814303 Torba na ramię “Cle­ver” wyko­nana z wytrzy­ma­łego mate­riału, klapa z zapię­ciem na rzep, 1 główna kie­szeń, 1 wewnętrzna wsu­wana kie­szeń i regu­lo­wany pasek na ramię
  Kolor: nie­bie­ski, nie­bie­ski, zie­lony, czer­wony, biały,
  Wymiary: ok. 33 x 30 x 9 cm

   

   

  torba-na-ramie aKod produktu 0814539  Torba na ramię “Silver line” : z główną oraz przed­nią kie­sze­nią zapi­na­nymi na srebrne zamki, regu­lo­wa­nym paskiem na ramię, zdej­mo­wa­nym meta­lo­wym logo
  Kolor: czarny, srebrny
  Wymiary: ok. 34 x 27 x 7,5 cm

   

  mala-sportowa-torba

  Mała spor­towa torba

  Wiel­kość: 38,0 x 31,0 x 8,0

   

  modna-torba-szkolna Modna torba szkolna
  Wiel­kość: 37 x 30,5 x 8,5

   

   

  torba-do-codziennego-uzytku Torba do codzien­nego użytku
  Wiel­kość: 50 x 28 x 12

   

  torba-na-dokumenty-czarno-granatowa

  Torba na doku­menty — czarno/granatowa
  Torba na doku­menty z rączką i paskiem do prze­wie­sze­nia przez ramię z polie­stru 600 D. 

  Wymiary (mm): 390.0 x 300.0 x 80.0

   

  torba-na-dokumenty-college-zielona

  Torba na doku­menty COLLEGE

  Kolor: zie­lony, gra­na­towy, czarny

   

  torba-na-dokumenty-czarno-szary

  Torba na doku­menty, czarno-szary
  Wyko­nana z polie­stru torba na doku­menty z usztyw­nia­ją­cym obszy­ciem, wypo­sa­żona w pasek o regu­lo­wa­nej dłu­go­ści. Posiada jedną komorę i kie­szonkę wewnętrzną.

  Wymiary (mm): 360.0 x 290.0 x 120.0

  Kolory: czarno-szary, niebiesko-szary, szary

   

  torba-na-ramie-leno

  Torba na ramię “Leno”

  Kolor: Granatowy

   

  torba-na-ramie-ningbo

  Torba na ramię “Ningbo”

  Kolor: Czarny

   

  torba-szkolna

  Torba szkolna
  Wiel­kość: 39,5 x 10 x 34

  Kolor: poma­rań­czowy, zie­lony, żółty, czer­wony, granatowy