• Jak wykonujemy?
  • Brak kategorii
 • Projektowanie
  • Brak kategorii
 • Produkty
 • Hafty
 • Oferta
 • Kontakt
 • Inspiracje:

  Koszulki Polo

   

  polo

   

  Koszulki Polo to zara­zem ele­gancki i spor­towy, nie­zo­bo­wią­zu­jący cha­rak­ter stylu ubioru. Nowo­cze­sny, wygodny krój koszu­lek pozwala na swo­bodne poru­sza­nie się oraz nadają się na każdą oko­licz­ność. Świet­nie spraw­dzają się pod­czas pik­niku rodzin­nego, spa­ceru, gry spor­to­wej czy też imprezy rodzin­nej. Popu­larne “polówki” należą do kanonu mody męskiej, ale coraz czę­ściej zakła­dają je Panie jako nie­ofi­cjalny strój, ale ele­gancki.  Posia­damy “polówki” dla męż­czyzn, kobiet i dzieci. Nie ma chyba nic wygod­niej­szego, nie­zo­bo­wią­zu­ją­cego i zara­zem bar­dziej szy­kow­nego niż koszulki poloPro­dukty znaj­du­jące się w ofer­cie, wyko­nane są z polie­stru czy bawełny cze­san­ko­wej. Zna­ko­mi­cie pre­zen­tują się z haftem kom­pu­te­ro­wym lub nadru­kiem. Pre­cy­zyj­nie wyko­nany haft cy nadruk z bar­dzo atrak­cyjną kolo­ry­styką Pań­stwa odzież nabie­rze zupeł­nie nowego, ory­gi­nal­nego wyglądu.

   

  polo dam Polo męskie, dam­skie (krój dopa­so­wany do syl­wetki), dzie­cięce z krót­kim i dłu­gim ręka­wem zapi­nane na dwa guziki, ścią­ga­cze na ręka­wach. Boczne roz­cię­cia. 100% bawełna cze­san­kowa pique lub 85% bawełna/15% poliester.

   

  Gra­ma­tura:  210 gr

  Roz­miary:     XS/S/M/L/XL/XXL/3XL

  Kolory:           white, black, melange, azzure, bot­tle green, bur­gundy, cho­co­late, forest green, fuc­sia, grey melange, gra­phite, kelly green, khaki, lime, lavan­der, light yel­low, navy, orange, pale green, pinki, pur­ple, royal blue, red, sand, sky blue, gold turqu­oise, warm red, peach, zine

   

  AS AZ BG BK BU CH FG
  FU GF GM KG KH LM LV
  LY NY OR PG PH PK PU
  RB RD SA SK SY TU WH
  WR ZC          

   

   

  Koszulka Polo męska krótki rękaw  (przykłady)

   

  pink lavan­der fuc­sia

   

   

   

  PORA2101

  turqu­oise                                                       orange                                                              gold

   

   

             gra­phite                                                                zinc                                                              grey melange

   

   Koszulka Polo dam­ska krótki rękaw  (przykłady)

                    lime                                                                     kelly green gold

                     lavan­der                                                                fuc­sia pink

                                                                                      Kolaże3

                                 white                                                          pur­ple                                                           grey melange

   

   

  Koszulka Polo dzie­cięca krótki rękaw  (przykłady)

   

  PKID210

   

   

   

  Koszulki Polo męskie długi rękaw  (przykłady)

   

  PKID210LS

  sky blue                                                     white                                                            royal blue

   

   

  Kolaże4

  black                                                                                red                                                         navy/zinc

   

   

  Koszulka Polo dam­ska długi rękaw  (przykłady)

   

  POPL210LS

  grey melange                                            royal blue denim

   

   

  Kolaże5

  black                                                                     white                                                          red/orange